Life & Business Coaching

Life & Business Coaching

“Είδα τον άγγελο μέσα στο μάρμαρο και το σμίλεψα μέχρι που τον απελευθέρωσα.”,

Μιχαήλ Άγγελος, Ιταλός γλύπτης, ζωγράφος, αρχιτέκτονας και ποιητής της Αναγέννησης, 1475-1564 Μ.Χ.

Υποστηρίζουμε και ενισχύουμε τη “σμίλεψη του μαρμάρου” για την επίτευξη προσωπικών και επαγγελματικών στόχων σε ατομικό και εταιρικό επίπεδο.