Ανακαλύπτοντας εργασιακές κ επιχειρηματικές ευκαιρίες στην ΕΕ

Start date: 2017-09-30 11:00
End date: 2017-09-30 17:00
Categories: Εισηγήσεις
Venues: Unspecified


Συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα: «Ανακαλύπτοντας τις εργασιακές και επιχειρηματικές ευκαιρίες που μας προσφέρει η Ε.Ε.» από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Θεσσαλονίκης και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φοιτητών & Πτυχιούχων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με στόχο να γνωρίσουν, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, τις ευκαιρίες που αναπτύσσονται στην Ε.Ε., τα δικαιώματα που απορρέουν μέσα από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τα προνόμια της κινητικότητας σε επίπεδο σπουδών, πρακτικής άσκησης, εργασίας, έρευνας, επιχειρηματικής δραστηριότητας, κλπ.

Συμμετοχή της ΑΠΕΙΡΟΝ με εισήγηση σχετικά με την αποτελεσματικότερη παρουσίαση και προώθηση του εαυτού μας.