Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προσωπικής & Επαγγελματικής Ανάπτυξης από τη Δ.Α.ΣΤΑ. Δ.Π.Θ. – 3ος κύκλος 2017

Start date: 2017-10-09 17:00
End date: 2017-10-18 21:00
Categories: Χωρίς κατηγορία
Venues: Unspecified


Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ. με την υποστήριξη της Αμερικανικής Γωνιάς Ξάνθης, διοργανώνει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προσωπικής & Επαγγελματικής Ανάπτυξης στην Ξάνθη. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο, φοιτητή ή μη, οποιασδήποτε ηλικίας.  Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Συμμετοχή της ΑΠΕΙΡΟΝ με εισήγηση σχετικά με

  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Σύνταξη Συνοδευτικής Επιστολής
  • Προετοιμασία για Συνέντευξη
  • Κοινωνικές Δεξιότητες